משלוח מהיר עם שליח עד הבית חינם לכל האזורים בארץ ברכישה מעל 399 ש"ח

תנאי שימוש באתר moto-or.co.il

1. כללי 

1.1. אתר זה מופעל על ידי אור צברי ע.מ. 205534290 , שכתובתו לצרכי יצירת קשר היא: 

moto-or.co.il, (להלן "האתר" ו- "אנו") 

1.2. השימוש באתר וכל הנלווה לו לרבות ביצוע רכישת מוצרים כפוף לתנאים המנויים מטה. אנא קרא/י 

בעיון תנאים אלו. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאים אלו, הנך נדרש/ת שלא לעשות שימוש באתר. 

שימושך באתר, ייחשב על כן, להסכמה לתנאים אלו ולמדיניות הפרטיות המופיעה באתר. 

1.3. אם אינך בגיל חוקי, המאפשר לך להתחייב ולקבל תנאים אלו, אל תשתמש/י באתר זה. אם יסתבר 

לנו, כי אינך בגיל חוקי מתאים כאמור, אנו שומרים לעצמנו האפשרות למנוע ממך שימוש באתר או 

בחלקיו. 

1.4. הנך מתחייב/ת, כי ככל שאת/ה מוסר/ת לנו או לכל גורם אחר במסגרת האתר פרטים אודות עצמך או 

אחרים, הרי שפרטים אלו נכונים, מדויקים ומלאים. 

1.5. אנו שומרים לעצמנו הזכות לשנות את האתר, לעצבו מחדש, להוסיף או לגרוע ממנו, ללא אישור 

ממך. 

1.6. אנו רשאים מעת לעת לשנות תנאים אלו ואת מדיניות הפרטיות שלנו, אנא בדוק/בידקי את התנאים 

ומדיניות הפרטיות באופן מתמיד. 

1.7. מובהר, כי כל הרכישות שתתבצענה באמצעות אתר זה כפופות לתנאים אלו. 

1.8. מטעמי נוחיות לשון התנאים היא בלשון זכר, והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד.

2. מהות האתר 

2.1. האתר מאפשר לך להזמין לכתובתך בישראל את המוצרים המופיעים בו. 

2.2. התמונות שבאתר הן להמחשה בלבד, כמו כן, תתכן שונות בצבעים בין התמונות לבין המוצר בפועל. 

2.3. עלולה להווצר סטייה קלה בין המידות המצויינות באתר לבין המידות של המוצר. 

2.4. עשויים להיות שינויים לא מהותיים בין המוצרים המוצגים באתר לבין המוצרים המסופקים בפועל 

לנוכח שינויים שמקורם ביצרנים ועיקרם שיפור המוצר. 

2.5. האביזרים העשויים להופיע בתמונות הינם לצרכי המחשה ואסטטיקה ואינם חלק מהמוצר המוזמן. 

2.6. השימוש במוצרים מושא האתר חייב להתבצע בהתאם להוראות השימוש של היצרן ואזהרות השימוש 

שנלוו למוצר, ולאחר שהבנת את אופן פעולתו של המוצר ובחנת התאמתו ליכולותיה, תכונותיך 

ומצבך. אין אנו נושאים בכל אחריות לתוצאות השימוש במוצרים אלו, והצעתם למכירה על ידנו איננה 

מהווה כל המלצה לשם שימוש בו על ידך.

3. כשרות לביצוע רכישה באתר: 

3.1. עליך להיות בגיל 18, ובעל כשרות משפטית כדי לבצע את הרכישה. 

3.2. אם אתה פועל בשם אישיות משפטית אחרת, הינך מצהיר כי הינך מוסמך לחייב את אותה אישיות 

משפטית בביצוע הרכישות, אחרת תחשב כמי שאחראי באופן אישי לכל המחוייבויות הנוגעות 

לרכישה ולשימוש באתר זה. 

3.3. עליך להיות בעל כרטיס אשראי תקף או בעל חשבון באמצעי תשלום אחר ככל שיתקיים באתר, (להלן 

– ספק שירותי האשראי), ובעל אובליגו מספק לצורך התשלום בגין המוצרים שהינך רוכש מעימנו. 

3.4. לא אסרנו עליך להשתמש באתר. 

3.5. עליך למסור לנו פרטים מעודכנים, מלאים ומדוייקים בהתאם למתבקש בתהליך רכישת המוצרים 

באתר, משלוחם, והתשלום בגינם, לרבות: שימך כפי שהוא מופיע אצל ספק האשראי, מספר כרטיס 

האשראי שלך, סוג אמצעי התשלום, תאריך תפוגה, מספרי הפעלה או קודים הנדרשים לשם ביצוע 

החיוב וכתובתך. 

3.6. אתה רוכש את המוצרים לשם שימוש בהם ולא לצרכי מכירה חוזרת. 

3.7. אנו רשאים לקבוע סכום הזמנה מינימלי לצורך ביצוע ההזמנה.

4. הרכישה 

4.1. הרכישה באתר והתשלום בגינה מתבצעים אל מול מוטו אור ע.מ. 205534290. 

4.2. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם 

הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח, שיופיעו בנפרד במסגרת האתר או ימסרו בדרך אחרת 

ללקוח. 

4.3. אנו עושים כמיטב יכולתנו, כי כל המוצרים המופיעים לרכישה באתר, ניתן לספקם תוך המועדים 

הנקובים באתר. יחד עם זאת, יתכן שמוצר שהוזמן על ידך אינו ניתן לאספקה במועדים אלו, במקרה 

זה, אנו נחזור אליך תוך זמן סביר, ונאפשר לך לבטל את ההזמנה או לקבל מוצרים חלופיים באותו 

מחיר, ככל שנמצא לנכון לעשות כן. היה ולא ביצעת בחירה בנדון, אנו נבטל את ההזמנה ונבקש 

ביצועו של זיכוי כספי אצל ספקי שירותי האשראי שלך. לא תהא לך כל טענה או דרישה כלפינו 

במקרה זה למעט החזר התשלום לעיל. 

4.4. כאשר הינך ממלא טופס הזמנה באתר, הינך מציע לנו הצעה בלתי חוזרת לשם רכישה של המוצרים 

המופיעים בהזמנה בהתאם למחירים וליתר התנאים המופיעים בה ובתנאי שימוש אלו, לרבות 

תשלום מע"מ. 

4.5. הזמנתך זו כפופה לאישור שלנו, ואנו רשאים לבטלה מכל סיבה שנראה לנכון. אנו שומרים לעצמנו 

הזכות שלא לאשר באמצעות האתר עסקות אלא להתנותן לפי שיקול דעתנו במפגש עם הלקוח, 

חתימה על טפסי הזמנה בדרך אחרת או ביצוע עסקה טלפונית או בכל תנאי אחר. 

4.6. עם קבלת הזמנתך, אנו נהיה רשאים לחייב את חשבונך אצל ספק שירותי האשראי בסכום הרכישה 

ויתר התשלומים הנלווים למשל בגין משלוח בהתאם למדיניות המשלוחים של האתר. מועד ואופן 

החיוב הסופי על ידי ספק שירותי האשראי הוא בהתאם ליחסים בינך לבין ספק זה. אנו נבקש מספק 

שירותי האשראי לזכות את חשבוננו במחיר הרכישה באופן מיידי. 

4.7. התשלום יבוצע באמצעות ספק שירותי האשראי שהוזן בהזמנה בכפוף לכך שקיים עימו ממשק 

באתר. 

4.8. ככל שספק שירותי האשראי לא אישר את ביצוע החיוב לטובתנו באופן מיידי, אנו רשאים לבטל את 

הזמנתך. אם לא הצלחת לבצע את הרכישה דרך האתר, הינך מוזמן לצור קשר עם מוקד שירות 

הלקוחות שלנו, אולם זכור, המוצר לא נשמר עבורך עד סיום הרכישה, אלא אם קיבלת אישור אחר 

ומפורש ובכתב מעימנו. 

4.9. ככל שמסיבה כלשהי ספק שירותי האשראי לא שילם לנו את מחיר הרכישה, באחריותך ומחובתך 

לבצע את התשלום לנו במהירות האפשרית בדרך אחרת. 

4.10. ככל שהוצג באתר מחיר שגוי של מוצר או פרטים מהותיים שגויים אחרים ביחס למוצר, אזי 

שמורה לנו הזכות שלא לבצע את העיסקה או לבטל אותה לרבות החזרת כספך ככל ששולם לנו, וזו 

תהא תרופתך היחידה. 

4.11. אנו רשאים מעת לעת לשנות את סוגי המוצרים, מחירי המוצרים, שיטות המכירה, מלאי 

המוצרים וכיוב'. שינוי המחיר יחייב את כל הרכישות שתתבצענה לאחר הפירסום. 

4.12. במידה שמסרת לנו פרטיים שגויים, וכתוצאה מכך חל שיבוש במשלוח, אזי תישא בכל 

הוצאותינו ונזקינו שנבעו מכך, ואנו נהיה רשאים לבטל את ההזמנה ולחייבך בנוסף לאמור לעיל 

בתשלום דמי ביטול עומדים על סך 15% מערך ההזמנה. בכל מקרה אי ביצוע המשלוח בשל 

הנסיבות האמור לא יהווה עילה לביטול העיסקה מצידך. 

4.13. עסקת הרכישה ומניית הזמן לצרכי משלוח תתחיל רק כאשר יש לנו אסמכתא נאותה ביחס 

לביצוע התשלום באמצעות כרטיס האשראי או ככל שמדובר בהעברה בנקאית – הופעת ביצוע 

התשלום במלואו בחשבוננו.

5. משלוח 

5.1. המשלוח יתבצע בהתאם למידע שמסרת לנו בהזמנתך, ככל שחברת ההובלות שלנו מבצעים 

שליחויות לכתובתך. המשלוח הוא רק בתוך גבולות מדינת ישראל ובישובים מסויימים מעבר לקו 

הירוק, כפי שיתואם ביננו לבין חברת ההובלה שלנו. היה ואין אנו מבצעים משלוח לכתובתך, עליך 

לשלוח מובילים מטעמך על מנת לטול את המוצרים מעימנו או לסכם עימנו על מקום אספקה מקורב 

אחר שממנו תטול את המוצרים בעצמך. 

5.2. מועדי אספקת המוצר, אם לא צויין אחרת באתר הם תוך 5 ימי עסקים ממועד אישור העיסקה על ידנו 

ועל ידי ספק שירותי האשראי שלך, או במקרה של ביצוע העברה בנקאית מעת שהתשלום מופיע 

בחשבוננו, ולאחר שבידנו מלוא הפרטים הנדרשים לשם משלוח, וכתובתך היא באזורי המשלוח שלנו 

וסוכמו כל הפרטים הנדרשים לצרכי ביצוע המשלוח. לצורך מניית הימים הזמנה שאושרה אחרי השעה 

14:00 תחשב כאילו נקלטה ביום שלמחרת. 

5.3. זמני אספקת המוצרים שמצוינים באתר מחושבים לפי ימי עסקים בלבד (ימי א עד ה לא כולל ימי שישי, 

שבת, ערבי חג וימי חג), אך אינם כוללים ימי שביתה של הגופים המובילים או ימי מלחמה, ימי 

הגבלות תנועה מחמת בריאות הציבור או כל סיבה אחרת, עימות בטחוני, אסון או כל משבר או אירוע 

שאינו בשליטתנו. 

5.4. הינך מאשר לנו למסור את פרטיך ורשימת המוצרים שרכשת למבצעי המשלוחים. אנו נהיה רשאים 

לצורך השלמת המשלוח לדרוש את נוכחותך בכתובת המשלוח בעת ביצוע המשלוח והצגת תעודה 

מזהה או הצגת כרטיס אשראי ואישור ביצוע תשלום ככל שהדבר רלוונטי. 

5.5. ככל שההובלה לביתך כרוכה בנשיאה של המוצרים במדרגות או מחייבת פירוק המוצר או הובלה 

חריגה המחייבת מכשור, או מעבר בדרכים לא סלולות, תדרש תוספת תשלום במחיר המשלוח. 

סרוב לביצוע תשלום זה יהווה עילה מספקת מבחינתנו לשם ביטול העיסקה עימך. 

5.6. אם המשלוח בוצע באיחור מהמועדים הנקובים במדיניות המשלוחים של האתר, מטעמים המצויים 

באשמתנו בלבד, אזי תרופתך היחידה היא להמתין או לבטל את ההזמנה ולזכות בהחזר התשלומים 

שביצעת. ככל שהודענו לך אודות עיכוב אפשרי במשלוח ואישרת לנו דחייה במועד האספקה, אזי לא 

תהא רשאי לבטל ההזמנה עד לחלוף המועד החדש ככל שהמשלוח לא התבצע. כל איחור אחר 

מהנקוב לעיל יחשב כמוסכם בין הצדדים. 

5.7. אם אנו נסבור, כי לא נוכל לספק לך את המוצרים בזמן, אזי ככל שלא נגיע יחדיו לפתרון מוסכם, אנו 

נהיה רשאים לבטל את ההזמנה ללא כל טענה או דרישה נוספת מצידך למעט החזר התשלומים 

שביצעת לנו. 

5.8. הנך רשאי לאסוף בעצמך את המוצר הנרכש ממחסנינו בתיאום מראש, ובמקרה כזה לא תהיה מחויב 

בתוספת דמי משלוח, אולם ככל שמחיר המוצר כולל משלוח, לא תזכה במקרה זה לכל הפחתה 

במחיר. יובהר, כי אם המוצר נמסר למשלוח, יחוייב הלקוח במלוא דמי המשלוח. 

5.9. מעת שנמסר המוצר לידיך בין במסגרת של איסוף עצמי ובין במסגרת של הובלה מטעמנו, מלוא 

הסיכונים הנוגעים לשמירת המוצר ולשלמותו הינם עליך, ואנו לא נישא בכל נזק שיגרם למוצר.

6. מדיניות ביטול עיסקות 

6.1. לקוח, שהינו צרכן על פי חוק הגנת הצרכן, הרוכש מעימנו מוצרים באמצעות האתר רשאי לפי חוק 

הגנת הצרכן לבטל את עיסקת הרכישה תוך 14 ימים מיום ביצוע העיסקה או מיום קבלת המוצר לפי 

המאוחר. מובהר, שזכות ביטול זו שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו על ידנו, 

אינה חלה על: 1) מוצרים שעוצבו על פי בקשת הלקוח או מוצרים שבוצעה בהם חריטה, או מוצרים 

ששונו מידותיהם, הרכבם או צבעם לבקשת הלקוח, 2) קסדות שנמדדו על ידי הלקוח, 3) מוצרים 

שנפגמו שלא באשמתנו. 

6.2. הביטול יכול להתבצע באמצעות מתן הודעה מתאימה באמצעות אחד מממשקי אתר האינטרנט שלנו, 

המיועד לשם יצירת קשר עימנו או לשם מתן הודעת ביטול. 

6.3. אם הלקוח מבטל את העיסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לו על ידנו, או 

עקב הפרה של המוסכם בין הצדדים על ידנו, על הלקוח להחזיר על חשבונו את המוצר לכתובתנו 

שלעיל על כל חלקיו וזאת ככל הניתן באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית הקנייה, כמו אף, עליך 

להחזיר במסגרת אותו משלוח גם כל מתנה שקיבלת מעימנו בהקשר לעסקה המבוטלת. 

6.4. במקרה שהלקוח ביטל את העיסקה על פי זכותו על פי חוק ובהתאם להוראותיו, אנו נשיב לו את דמי 

רכישת המוצר, ככל הניתן תוך 7 ימי עסקים מיום שהמוצר הגיע לידנו. אם הביטול נעשה שלא עקב 

פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לו על ידנו, או עקב הפרה של המוסכם בין הצדדים, אנו 

נהיה רשאים לקזז מדמי הרכישה דמי ביטול בסך של 5% מסכום זה או עד 100 ₪, לפי הנמוך 

שבינהם. 

6.5. אין בכל האמור לעיל, כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקינו בשל הפחתת ערך המוצר כתוצאה 

מהרעה משמעותית במצבו של המוצר בעטיו של הלקוח או בשל ביטול העיסקה. 

6.6. אין במדיניות זו כדי לגרוע מזכויות הלקוח או מזכויותינו על פי כל חוק ודין. 

6.7. מוצרים שנמסרו לך כמתנה על ידינו או שלא שילמת בעבורם לנו, לא ינתן החזר כספי כלשהו בעבור 

ביטול אספקתם. 

6.8. יובהר, כי לא ינתן החזר או זיכוי כלשהו בגין דמי המשלוח ששולמו על ידך, בכל סוג של ביטול 

העסקה.

7. אחריות למוצר 

7.1. המוצרים נמכרים כמו שהם. ככל שיבואן המוצר מעניק אחריות ביחס למוצר, אחריות זו תעבור אליך, 

מעבר לכך איננו אחראים לטיב המוצר.

8. קניין רוחני 

8.1. כל זכויות היוצרים הכרוכים באתר ובמה שמצוי בו לרבות סימני מסחר, וידאו, מוזיקה, תמונות, 

עיצובים גרפיים, עימוד האתר, סידור התכנים וכיוב', שייכים לנו או לאחרים, שנתנו לנו רשות בהם. 

הנך מתחייב/ת שלא לשנות, להתערב, להעתיק לשכפל, להנדס לאחור, להעביר, לשלב, לעבד או 

להפיץ כל חלק מהאתר או תוכן המצוי בו. אינך מורשה/ית ליצור קישוריות LINK אל האתר מאתר 

אחר, או לבצע כל סוג של מסגור (FRAMING) או הטמעה (EMBEDING) באתר אחר ביחס לתכני 

אתר זה. 

8.2. אינך מורשה לבצע כל שימוש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו. 

8.3. הפרה של סעיף זה תהווה בין היתר הפרה של חוק זכות יוצרים וחוק עוולות מסחריות ומזכה אותנו 

אף בפיצויים מוסכמים כנקוב בחוקים אלו.

9. שימוש באתר 

9.1. הינך מתחייב/ת שלא להתערב בפעולתו של האתר על כל חלקיו, לבצע כל מעשה שיש בו כדי לפגוע 

בשימוש של אחרים באתר או בפעילותו השגרתית. 

9.2. השימוש באתר נועד לשימוש פרטי, סביר והוגן. אין לבצע כל שימוש באתר למטרות מסחריות ללא 

אישור מפורש ובכתב מעימנו. אין לעשות באתר כל שימוש החורג מהמטרות הנגלות שלו. 

9.3. הינך מסכים/ה להיות חשוף לפרסומות שונות, שיופיעו באתר לרבות פרסומות, שתהיינה צמודות 

לתוכן המועלה על ידך לאתר. 

9.4. יש לנו הזכות להסיר כל תוכן שיועלה על ידך, שאינו עומד בתנאים אלו, ללא כל הודעה מוקדמת. 

9.5. אתר זה על כל חלקיו, תכונותיו, ישומיו ותכניו, הינו כמו שהוא ללא כל אחריות. אנו איננו מבטיחים 

ביחס לאתר וחלקיו: זמינות מלאה, תפקוד תקין, העדר תקלות או הפרעות או כי המידע בו מדוייק, או 

נטול טעויות. אין אנו מבטיחים כי כל זכויות היוצרים בתכנים הקיימים באתר הם שלנו או של מי 

שהעלה את התכנים באתר וכי ניתנו בהקשר אליהם כל ההרשאות הנדרשות. אין אנו מבטיחים כי יש 

רשות וניתן להסתמך על המופיע באתר. אנו דוחים כל טענה בדבר כשירות האתר או התאמתו 

למטרות מסוימות. השימוש באתר הוא באחריותך בלבד. אנו בכל מקרה, לא נהיה אחראים: לכל נזק 

תוצאתי או עקיף, להפסדים ולאובדן מידע. 

9.6. כל הורדת תכנים מהאתר היא על אחריותך לרבות ביחס להשפעת ההורדה על הציוד שברשותך. 

9.7. אל לך לעשות דבר שיש בו להוות עקיפה של תנאי שימוש אלו או כדי לסייע לדבר, או כשיש בו כדי 

לפגוע או להתערב בפעולת מערכות האתר, תכונותיו, יישומיו, וכיוב' מאפיינים הקיימים באתר. אנו 

נהיה רשאים להגביל שימושך באתר ככל שיתעורר חשד אצלנו למעשים מסוג זה. 

9.8. אל לך לעשות שימוש בכל כלי, תוכנה למעט דפדפנים מקובלים, מערכת, אלגוריתם, רובוט, שיטה, 

אמצעי אוטומטי או מתוכנת אחר על מנת לגשת אל האתר. אין להעתיק תכנים מהאתר באמצעים אלו 

ואין לחדור באמצעותם לאתר או אל מנגנוניו, ואין לעשות כל שימוש או העתקה של הקוד המוטמע בו. 

9.9. אף על פי שאנו נוקטים באמצעי הגנה סבירים על מנת לשמור על המידע אשר מועבר לאתר והנאגר 

בו, אין אנו יכולים להבטיח שגורם בלתי מורשה לא תהא לו גישה אל המידע, ובמקרה זה אנו לא 

נהיה אחראים לכל נזק או פגיעה שיוסבו לך כתוצאה מכך. 

9.10. מדיניות הפרטיות שבאתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

10. אחריות

11. אין לנו, לעובדינו, למנהלינו, לדירקטורים שלנו ולבעלי מניותינו כל אחריות לנזקים ישירים או עקיפים 

או תוצאתיים או עונשיים הנובעים משימוש לא מורשה של מאן דהוא באתר או במוצרים. 

11.1. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק או הוצאה או הפסד או אי נוחות או אובדן מידע או 

צער וסבל כתוצאה מהשימוש באתר או במוצרים. 

11.2. כל המוצרים באתר מוצעים למכירה כמות שהם, ללא הבטחת תאימות. בכל מקרה מקסימום 

האחריות שלנו לא יעלה על גובה התשלומים ששילמת לנו בגין הרכישות באתר. 

11.3. את/ה תשפה אותנו, עובדינו, מנהלינו, דירקטורים שלנו ובעלי מניותינו בגין כל תביעה או 

דרישה של צד ג' הנובעת משימושך באתר או מקניית מוצר במסגרתו או שימוש בהם. אנו נעשה 

מיטב מאמצינו להודיע לך בהקדם אודות או תביעה או דרישה כאמור, ונאפשר לך להתגונן בפניה. 

ככל שלא תתגונן כנדרש אנו עשויים לעשות כן במקומך ואתה תישא בכל הוצאותינו בנדון כמו אף בכל 

תוצאות ההליך או הפשרה ככל שנגיע אליה בהקשר זה.

12. שונות 

12.1. הנמנעות מלנקוט בצעד כלשהו שאנו זכאים לנקוט בו, לא יהווה ויתור או השתק. 

12.2. אם תנאי מתנאי השימוש באתר זה ימצא כלא תקף או לא אכיף, אזי אותו תנאי יאכף עד 

להיקף המותר על פי הדין, ואין בכך כדי לפגוע בתוקפם ואכיפותם של יתר תנאי השימוש באתר זה. 

12.3. על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בתנאים ובכל 

הקשור לשימושך ובכל הנובע ממנו, נתונה לבתי המשפט בחיפה. 

12.4. כל תביעה בין הצדדים בקשר לאתר זה תוגש תוך שנה מיום קרות עילת התביעה. 

12.5. אין את/ה רשאי/ת להסב כל זכות שקמה לך כלפינו בקשר לאתר. אנו רשאים להסב זכויותינו 

וחובותינו לאחרים. 

12.6. תנאים אלו ממצים את מלוא ההסכמות בינינו ביחס לשימוש באתר ולרכישת המוצרים. 

/ 5.

לפרטים נוספים השאירו פרטים:
סל קניות0
סל הקניות ריק
דילוג לתוכן